Dự báo thời tiết Quận Lê Chân - Hải Phòng 30 ngày tới

Hôm nay

27.5°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

5.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.6°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.89 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

30°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

6.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

30°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

6.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

5.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

5.26 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.2°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.92 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.2°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.43 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.2°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

30°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.6°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.9°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.3°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.72 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.7°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.47 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.1°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.5°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.93 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.09 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.5°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.6°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.44 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

30.7°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.2°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

30.4°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29.7°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.83 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

30°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.36 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quận Lê Chân bây giờ

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:37

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0