Dự báo thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 30 ngày tới

Hôm nay

27.8°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

41 mm

Mưa

6.31 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27°/28°

mưa vừa

mưa vừa

45 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

29°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

40 mm

Mưa

4.45 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28.4°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

5.34 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.54 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.9°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.8°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.13 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.7 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.4°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.7°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.89 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.6°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29°/34°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.66 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.2°/34°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

30.3°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

30.4°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.16 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.3°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.4°/32.6°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

6.2 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.6°/30.8°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

71 mm

Mưa

8.81 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.5°/28.1°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

258 mm

Mưa

11.43 km/h

Gió

990 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.2°/30°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

11.37 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.2°/31.8°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.02 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29°/32°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.73 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.6°/33.1°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.14 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.8°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.3°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.11 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.2°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

4.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quận Ngô Quyền bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:37

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0