Dự báo thời tiết Hậu Giang 30 ngày tới

Hôm nay

27.3°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

7.83 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.9°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

6.54 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.1°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.2 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

7.01 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

6.41 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.4°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

6.92 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.9°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

7.39 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27°/29.7°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

7.67 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

7.85 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.7°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

7.67 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.9°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

6.63 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.6°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.67 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.2°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.53 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.9°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.86 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.3°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.77 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.35 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.2°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.43 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.82 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.69 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.1°/31.7°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

5.35 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.8°/31.8°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

5.1 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.5°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.4°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

6 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:49 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.4°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

6.05 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:49 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.2°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.79 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:49 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.6°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.67 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:49 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.2°/32°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

5.23 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:49 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.1°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.23 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:49 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Hậu Giang bây giờ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:23

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.17 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0