Dự báo thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
4.97 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
5.18 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.42 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
3.27 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
4.25 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
5.47 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
6.16 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
8.82 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
9.17 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
8.97 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
9.79 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
8.89 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.81 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
4.57 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 29°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
2.7 km/h

Thời tiết Vị Thanh hôm nay

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

76%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.68 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0