Dự báo thời tiết Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
3.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
3.56 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
1.91 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
1.96 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
2.85 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
3.77 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
4.96 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
5.69 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
5.74 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
5.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
6.57 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
5.72 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
4.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.91 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
2.34 km/h

Thời tiết Quận Bình Tân hôm nay

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

2.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0