Dự báo thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 30 ngày tới

Hôm nay

27.8°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26.7°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.16 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.2°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.5°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.8°/29°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

1.56 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.4°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.9°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.9°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.2°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.1°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.6°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.7°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.5°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.2°/35.6°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.3°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.8°/35.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.9°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.95 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.2°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.24 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.8°/27.8°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

174 mm

Mưa

5.52 km/h

Gió

993 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.7°/30.4°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

61 mm

Mưa

4.96 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.7°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.9°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.9°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.7°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.6°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Đà Bắc bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0