Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 30 ngày tới

Hôm nay

26.3°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.5°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.2°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.8°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.9°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.9°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.1°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.53 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.7°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.1°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.62 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.2°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.1°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.2°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.6°/36.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.5°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.7°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.8°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.4°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.35 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.9°/32.8°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

3.35 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27°/32.8°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.3°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.6°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.59 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.6°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

50 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Lạc Sơn bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:42

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.61 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0