Dự báo thời tiết Huế 30 ngày tới

Hôm nay

26.3°/27.5°

mưa vừa

mưa vừa

44 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.4°/27.5°

mưa vừa

mưa vừa

65 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.6°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.6°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.6°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.6°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.8°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.1°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.9°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.1°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.7°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.3°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.41 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.7°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.44 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.9°/30.4°

mây đen u ám

mây đen u ám

0 mm

Mưa

5.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.2°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.1°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

6.19 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.6°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

6.37 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.3°/31.6°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

4.47 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.8°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.2°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.8 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.5°/31.8°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.8°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.2 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.63 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huế bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:25

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

3.5 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0