Dự báo thời tiết Huyện Nam Đông - Huế 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:14 pm

Gió
3.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:15 pm

Gió
3.26 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:15 pm

Gió
3.44 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:15 pm

Gió
3.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:16 pm

Gió
2.88 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:16 pm

Gió
3.13 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:17 pm

Gió
3.24 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:17 pm

Gió
3.08 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:17 pm

Gió
3.28 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
3.29 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
3.66 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
4 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.06 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.11 km/h

Thời tiết Huyện Nam Đông hôm nay

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0