Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Huế 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
3.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
2.47 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
2.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.09 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.09 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
4.28 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:20 pm

Gió
4.05 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:20 pm

Gió
4.05 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:20 pm

Gió
3.13 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

Gió
2.6 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

Gió
2.57 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

Gió
3.46 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

Gió
3.69 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:22 pm

Gió
4.26 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:22 pm

Gió
4.49 km/h

Thời tiết Huyện Phong Điền hôm nay

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.51 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0