Dự báo thời tiết Thị xã Hương Trà - Huế 15 ngày tới

mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:16 pm

Gió
3.33 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:17 pm

Gió
3.72 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:17 pm

Gió
4.02 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:17 pm

Gió
3.72 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
3.42 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
2.52 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:18 pm

Gió
2.72 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
2.93 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
3.09 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:19 pm

Gió
2.87 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:20 pm

Gió
3.23 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:20 pm

Gió
1.3 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:20 pm

Gió
3.84 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

Gió
3.95 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

Gió
3.9 km/h

Thời tiết Thị xã Hương Trà hôm nay

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

78%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

1.74