Dự báo thời tiết Hưng Yên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

Gió
3.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

Gió
3.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
2.73 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
1.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
1.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
1.9 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
3.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
3.94 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
3.79 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
3.49 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.33 km/h

Thời tiết Hưng Yên hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.07 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.17