Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:28 pm

Gió
3.28 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:28 pm

Gió
2.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:29 pm

Gió
2.82 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:29 pm

Gió
3.73 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:29 pm

Gió
2.67 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

Gió
3.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

Gió
3.37 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
3.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
2.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
3.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
3.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
3.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.71 km/h

Thời tiết Huyện Ân Thi hôm nay

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.88 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0