Dự báo thời tiết Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên 30 ngày tới

Hôm nay

28°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.2°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.66 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.1°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.1°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.2°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.5°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.4°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.9°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.55 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.2°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.2°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.73 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.9°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

4.69 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.3°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.79 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.05 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.9°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.7°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.8°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.1°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

28.7°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

27.7°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

27.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

28.7°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Tiên Lữ bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:36

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

8.726 km

wind

Gió

1.59 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.19