Dự báo thời tiết Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:28 pm

Gió
2.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:28 pm

Gió
2.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:29 pm

Gió
2.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:29 pm

Gió
2.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:29 pm

Gió
2.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

Gió
3.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

Gió
2.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
3.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
3.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
3.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
7.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
3.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
3.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
1.52 km/h

Thời tiết Thị xã Mỹ Hào hôm nay

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0