Dự báo thời tiết Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:04 pm

Gió
5.82 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:04 pm

Gió
4.68 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:05 pm

Gió
4.49 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:05 pm

Gió
4.21 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:05 pm

Gió
4.67 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:06 pm

Gió
5.41 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:06 pm

Gió
5.41 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:06 pm

Gió
5.37 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:06 pm

Gió
6.19 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:07 pm

Gió
7.41 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:07 pm

Gió
7.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:07 pm

Gió
7.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:07 pm

Gió
6.97 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:08 pm

Gió
5.59 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 38°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:08 pm

Gió
5.58 km/h

Thời tiết Huyện Cam Lâm hôm nay

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.55 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0