Dự báo thời tiết Huyện Giang Thành - Kiên Giang 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.74 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
5.87 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
7.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
5.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
4.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
4.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
5.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
3.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
4.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.34 km/h

Thời tiết Huyện Giang Thành hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0