Dự báo thời tiết Huyện Gò Quao - Kiên Giang 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
4.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
4.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
5.95 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
8.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
9.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
8.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
9.82 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:19 pm

Gió
8.9 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
5.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
4.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
2.34 km/h

Thời tiết Huyện Gò Quao hôm nay

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.87 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0