Dự báo thời tiết Huyện Kiên Lương - Kiên Giang 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
2.94 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
2.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
1.71 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.51 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.41 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.51 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
2.68 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
3.44 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
3.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
3.64 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.97 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.28 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.79 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.73 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
2.81 km/h

Thời tiết Huyện Kiên Lương hôm nay

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0