Dự báo thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.41 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
1.69 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.71 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.2 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.09 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.5 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
3.12 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
4.43 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
3.04 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
2.39 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
4.56 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
6.02 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
5.8 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
6.05 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:18 pm

Gió
6.05 km/h

Thời tiết Huyện Tân Hiệp hôm nay

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.87 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0