Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:10 pm

Gió
1.29 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:10 pm

Gió
1.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:10 pm

Gió
2.22 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:10 pm

Gió
1.83 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
1.72 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
1.78 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
1.78 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.07 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.14 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.17 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.91 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.9 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.27 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
1.87 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
2.2 km/h

Thời tiết Huyện Đắk Glei hôm nay

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

5.65 km

wind

Gió

0.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0