Dự báo thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.28 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.28 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.43 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
3.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
3.12 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
3.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

Gió
3.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

Gió
3.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

Gió
3.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

Gió
3.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

Gió
3.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

Gió
3.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

Gió
3.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

Gió
4.04 km/h

Thời tiết Huyện Đắk Hà hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.73 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0