Dự báo thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
1.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.91 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
3.4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
3.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.03 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
2.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
2.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
2.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

Gió
2.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

Gió
2.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

Gió
2.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

Gió
3 km/h

Thời tiết Huyện Kon Rẫy hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.67 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

3.38