Dự báo thời tiết Lai Châu 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:46 pm

Gió
1.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:46 pm

Gió
1.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

Gió
2.04 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

Gió
2.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:48 pm

Gió
2.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:48 pm

Gió
1.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:48 pm

Gió
1.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:49 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:49 pm

Gió
2.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

Gió
2.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

Gió
2.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

Gió
2.9 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

Gió
2.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

Gió
1.8 km/h

Thời tiết Lai Châu hôm nay

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0