Dự báo thời tiết Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu 30 ngày tới

Hôm nay

25.5°/36.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:53 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.5°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.1°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.68 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.7°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

25.7°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

25.5°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

25.6°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.1°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.5°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.2°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.3°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.72 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.8°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

25.7°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

25°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

25°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

25°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.2°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.8°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25.8°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

25.8°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

25.2°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

25.7°/29°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.5°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.7°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.4°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

25.2°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.19 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

25.9°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

0.8 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Nậm Nhùn bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:53

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.81 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0