Dự báo thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu 30 ngày tới

Hôm nay

25°/34.8°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

3.2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:53 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.1°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:53 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.5°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

25°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

25.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

25.6°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

25.5°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

25°/27.6°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

25°/27.4°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.4°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.4°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.7°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.7°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.5°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.5°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.1°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.5°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.4°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.8°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

24.8°/28.3°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.67 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

24.3°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

25.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.5°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.9°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.3°/32.7°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.26 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

25.1°/26.5°

mưa vừa

mưa vừa

71 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Phong Thổ bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:53

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0