Dự báo thời tiết Huyện Tam Đường - Lai Châu 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 19 mm Gió: 3.55 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 2 mm Gió: 3.33 km/h Sáng/tối: 25°/28°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 80%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 13 mm Gió: 2.51 km/h Sáng/tối: 25°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 14 mm Gió: 1.92 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 85%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 14 mm Gió: 1.67 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 9 mm Gió: 2.08 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 14 mm Gió: 1.88 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 15 mm Gió: 2.21 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:48 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 12 mm Gió: 2.14 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:48 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 8 mm Gió: 2.92 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 79%

Thời tiết Huyện Tam Đường lúc này

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:44

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

0.271 km

wind

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.03