Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:42 pm

Gió
1.85 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:42 pm

Gió
2.54 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:43 pm

Gió
2.39 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:43 pm

Gió
1.11 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:44 pm

Gió
1.75 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:44 pm

Gió
2.42 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:45 pm

Gió
2.27 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:45 pm

Gió
1.84 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:46 pm

Gió
1.64 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:46 pm

Gió
0.97 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:46 pm

Gió
2.02 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

Gió
1.97 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

Gió
1.54 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:48 pm

Gió
1.33 km/h
mây thưa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:48 pm

Gió
1.25 km/h

Thời tiết Huyện Tân Uyên hôm nay

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.76 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0