Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:07 pm

Gió
3.75 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:07 pm

Gió
3.04 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:07 pm

Gió
3.04 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:07 pm

Gió
2.64 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
3.01 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
3.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:08 pm

Gió
3.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:09 pm

Gió
4 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:09 pm

Gió
4.18 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:09 pm

Gió
5.01 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:09 pm

Gió
5.3 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:10 pm

Gió
5.3 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:10 pm

Gió
4.6 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:10 pm

Gió
4.1 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:10 pm

Gió
3.48 km/h

Thời tiết Đà Lạt hôm nay

mưa nhẹ

17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0