Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:04 pm

Gió
2.48 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:04 pm

Gió
2.16 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:04 pm

Gió
2.87 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:05 pm

Gió
2.9 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:05 pm

Gió
1.69 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:05 pm

Gió
1.71 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:05 pm

Gió
2.64 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
3.23 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
3.09 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
2.7 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
2.85 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
3.6 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
2.09 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
2.01 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
1.9 km/h

Thời tiết Huyện Bảo Lâm hôm nay

mưa vừa

22°

mưa vừa

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.15