Dự báo thời tiết Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:05 pm

Gió
2.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:05 pm

Gió
3.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
4.73 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
4.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
3.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
3.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
2.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
3.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
3.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
4.11 km/h

Thời tiết Huyện Đạ Huoai hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

1.1