Dự báo thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:06 pm

Gió
4.47 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
3.75 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
3.57 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
3.09 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:07 pm

Gió
3.86 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
4.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
5.4 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

Gió
5.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
6.2 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
6.83 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

Gió
6.83 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

Gió
5.72 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

Gió
4.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

Gió
4.04 km/h

Thời tiết Huyện Đam Rông hôm nay

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0