Dự báo thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 30 ngày tới

Hôm nay

25.3°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

25.3°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26°/27.6°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

3.55 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

25.4°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.9°/27.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

25.9°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.7°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.48 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.1°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

4.6 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.7°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.1°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.5°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.6°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.6 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.7°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.2°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.7 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.9°/33.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.4°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.3°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.6°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.1°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

3.69 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

25.5°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

6.47 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.8°/25.6°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

192 mm

Mưa

7.82 km/h

Gió

990 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25°/27.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

48 mm

Mưa

7.92 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25.9°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.3°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Chi Lăng bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:39

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.09 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0