Dự báo thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 30 ngày tới

Hôm nay

25.9°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.9°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.2°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

3.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.2°/28.3°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

3.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26°/29°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.4°/29°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

4.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.3°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

3.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.6°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.97 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.8°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

3.16 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.9°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.6°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.5°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.4°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.9°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.4°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.4°/33.9°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.6°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.2°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27°/31°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.3°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.7°/28.2°

mưa vừa

mưa vừa

88 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

56 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.8°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.1°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.6°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.5°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.2°/26.9°

mưa vừa

mưa vừa

79 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

24.7°/26.6°

mưa vừa

mưa vừa

88 mm

Mưa

4.38 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Đình Lập bây giờ

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:38

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.42 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0