Dự báo thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

Gió
2.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

Gió
3.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

Gió
2.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

Gió
2.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

Gió
2.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

Gió
1.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

Gió
2.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
3.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
2.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
2.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
2.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
1.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
1.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
2.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
2.43 km/h

Thời tiết Huyện Tràng Định hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.43 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0