Dự báo thời tiết Huyện Bảo Yên - Lào Cai 30 ngày tới

Hôm nay

26.5°/34.3°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28°/35.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.8°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.8°/31°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.3°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.9°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

1.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.7°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

25 mm

Mưa

1.68 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.78 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.4°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.2°/37°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.6°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.4°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.32 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.5°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.4°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.1°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.4°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.2°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.6°/32°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.4°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.5°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.97 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.7°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.2°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.06 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.3°/35°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

37 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27°/28.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

95 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

100%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Bảo Yên bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:50

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.18 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0