Dự báo thời tiết Huyện Bát Xát - Lào Cai 30 ngày tới

Hôm nay

26.6°/34.3°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.1°/36.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.2°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.4°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.9°/31°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.5°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.8°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.4°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.4°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.2°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.63 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.8°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.2°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.8°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.2°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.3°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.3°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.81 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.59 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.7°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.3°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

1.78 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.7°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.9°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.8°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.7 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Bát Xát bây giờ

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:50

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.66 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0