Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai 30 ngày tới

Hôm nay

26.7°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.83 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

52%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.4°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.15 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.1°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.1°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.42 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.9°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.38 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.46 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.7°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.9°/32°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.8°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.6°/38.7°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

48%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.3°/36.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.6°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.2°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.1°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.2°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.8°/30.4°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

40 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.3°/28°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

122 mm

Mưa

5.25 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

100%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25.6°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.3°/36.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.3°/33.1°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.6°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.2°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Mường Khương bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:51

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.52 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0