Dự báo thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:43 pm

Gió
1.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

Gió
1.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

Gió
2.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:45 pm

Gió
2.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:45 pm

Gió
2.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

Gió
1.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

Gió
1.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

Gió
2.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

Gió
2.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

Gió
2.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

Gió
2.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

Gió
3.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

Gió
2.38 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

Gió
2.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:49 pm

Gió
1.5 km/h

Thời tiết Huyện Văn Bàn hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8.115 km

wind

Gió

0.46 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0