Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Long An 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:11 pm

Gió
3.01 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:11 pm

Gió
1.86 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
3.23 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
2.91 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
1.98 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
2.33 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
2.49 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
3.85 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
2.53 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
2.32 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
3.12 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.87 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.62 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.37 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.37 km/h

Thời tiết Huyện Châu Thành hôm nay

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0