Dự báo thời tiết Huyện Đức Hòa - Long An 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
3.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
3.79 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
1.78 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
1.91 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
2.99 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.21 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.45 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
6.12 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
6.53 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
6.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
7.03 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
6.29 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
4.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.28 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
2.2 km/h

Thời tiết Huyện Đức Hòa hôm nay

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0