Dự báo thời tiết Huyện Tân Trụ - Long An 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
2.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
3.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
4.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
4.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
4.4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
2.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
2.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
3.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
3.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
3.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
2.67 km/h

Thời tiết Huyện Tân Trụ hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.69 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.03