Dự báo thời tiết Huyện Vụ Bản - Nam Định 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:29 pm

Gió
4.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:29 pm

Gió
3.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

Gió
3.27 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

Gió
1.85 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

Gió
1.66 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

Gió
2.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.82 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
4.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
4.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
4.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
4.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.34 km/h

Thời tiết Huyện Vụ Bản hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.96 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.21