Dự báo thời tiết Thành Phố Nam Định - Nam Định 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 24 mm Gió: 2.87 km/h Sáng/tối: 29°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 83%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 28°/26° Lượng mưa: 30 mm Gió: 3.63 km/h Sáng/tối: 28°/27°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 27°/26° Lượng mưa: 27 mm Gió: 3.39 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 6 mm Gió: 4.03 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 2 mm Gió: 4.95 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.43 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 78%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 37 mm Gió: 3.33 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 83%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 69 mm Gió: 4.96 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 26°/26° Lượng mưa: 47 mm Gió: 4.52 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 12 mm Gió: 3.82 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 77%

Thời tiết Thành Phố Nam Định lúc này

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:31

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.89 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0