Dự báo thời tiết Huyện Con Cuông - Nghệ An 30 ngày tới

Hôm nay

28.4°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.95 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.1°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.7°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.45 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.83 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.4°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.5°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.41 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.8°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.9°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.5°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.59 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.8°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.9°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.06 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.7°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.9°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.73 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.4°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.39 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.5°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.12 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.41 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.3°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.68 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.9°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.38 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.5°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.8°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.6°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.7°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.7 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Con Cuông bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:36

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0