Dự báo thời tiết Huyện Nghi Lộc - Nghệ An 15 ngày tới

mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:29 pm

Gió
3.48 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:30 pm

Gió
2.37 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:30 pm

Gió
2.78 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
4.23 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
4.77 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
3.79 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
3.08 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
2.79 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
0.98 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:33 pm

Gió
2.54 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:33 pm

Gió
3.03 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

Gió
2.01 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
2.49 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
3.76 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
4.14 km/h

Thời tiết Huyện Nghi Lộc hôm nay

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.98 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0