Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:26 pm

Gió
3.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:26 pm

Gió
3.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:27 pm

Gió
2.04 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:27 pm

Gió
2.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:28 pm

Gió
2.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:28 pm

Gió
3.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:28 pm

Gió
3.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:29 pm

Gió
3.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:29 pm

Gió
3.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:29 pm

Gió
3.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:30 pm

Gió
5.91 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:30 pm

Gió
4.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
2.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
1.82 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
2.43 km/h

Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn hôm nay

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.07