Dự báo thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An 30 ngày tới

Hôm nay

27.7°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

29°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.55 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.8°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.05 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.5°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.35 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.9°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.9°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.41 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.6°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.3°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.5°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.6°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.18 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.7°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.96 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.7 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.83 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.1°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.59 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.4°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.22 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.31 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.5°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.6°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.88 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.6°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.11 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.1°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.81 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.3°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Quế Phong bây giờ

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:37

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0