Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Châu - Nghệ An 30 ngày tới

Hôm nay

28.5°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.7°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.1°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.91 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.6°/28°

mưa vừa

mưa vừa

48 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.9°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.7°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.64 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.6°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.2°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.58 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.2°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.3°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.44 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.47 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.9°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.94 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.3°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.42 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.9°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.22 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.1°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.24 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.2°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

5.58 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.9°/27.2°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

7.74 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.9°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

7.14 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.1°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.87 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.6°/32.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.8 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.1°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.7°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.45 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.7°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Quỳ Châu bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:37

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0