Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 30 ngày tới

Hôm nay

27.2°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28.1°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.45 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.6°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.7°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.11 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.1°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.9°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.76 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.8°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.8°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.4°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.88 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.9°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.81 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.5°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.2°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.6 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.4°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.9°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.19 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.3°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.88 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.7°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.28 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.48 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.2°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.22 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.1°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.07 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.8°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.61 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.4°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.59 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Quỳ Hợp bây giờ

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:37

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0